สำนักงานอัยการสูงสุด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ประกาศ สำนักงานอัยการสูงสุด
 

  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)  
 
 
   
  แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 
 
   
  แผนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
 
 
   
  แผนผังเส้นทางการเดินรถบริการเอ็นจีวี  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานอัยการสูงสุด  
 
 
   
  รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงานอัยการสูงสุด  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการ เรื่อง แผนที่โรงเรียนสอบ  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่ออบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการธุรการ ภาคความรู้ความสามาถทั่วไป (ภาค ก.) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่ออบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการธุรการ ภาคความรู้ความสามาถทั่วไป (ภาค ก.) ตำแหน่งวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่องรับสมัครบุคคลมาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการธุรการโดยวิธีสอบแข่งขัน  
 
 
   


 

powered by